Wettelijke bepalingen

I. Wettelijke vermelding

Aon Belgium bvba
Telecomlaan 5-7
1831 Diegem
KBO/BTW: 0426.531.863
FSMA nr: 013982 A-R (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel)


II. Wie is Aon Belgium

Aon Belgium is een professionele dienstverlenende organisatie op het gebied van verzekeringen. Aon Belgium bvba maakt op haar beurt deel uit van Aon Corporation (London, UK). Aon Affinity richt zich specifiek op verzekeringsoplossingen van particulieren en kleine/middelgrote ondernemingen.


III. Wet op de privacy

De door u verstrekte gegevens alsook de gegevens in verband met het gebruik van onze producten en diensten, zullen door Aon Belgium bvba worden verwerkt in een gegevensbestand. Zij zullen uitsluitend gebruikt worden voor:

  1. ons klantenbeheer
  2. om u op de hoogte te kunnen houden van interessante aanbiedingen
  3. promotie- en prospectiedoeleinden met betrekking tot onze producten en diensten.

De voormelde gegevens kunnen ook, behoudens uw verzet, met dezelfde doeleinden worden medegedeeld aan onze partners betrokken bij het beheer van uw dossier, waarvan u de lijst op eenvoudig verzoek bij ons kan bekomen. Als u niet wenst dat uw gegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden, gelieve ons dit te melden op volgend adres:

Aon Belgium bvba, Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen t.a.v.Al Pijnacker.
De Wet Verwerking Persoonsgegevens kent u een recht op mededeling en verbetering van uw gegevens toe. U kan ons daartoe contacteren op bovenvermeld adres maar t.a.v. Daniel Etien.

IV. Gemotiveerd Advies van Aon Belgium bvba:

Aon Belgium bvba heeft geen contractuele verplichting om uitsluitend met één verzekeringsonderneming of met meerdere verzekeringsondernemingen verzekeringszaken te doen. Per waarborg adviseren wij u het product van één verzekeraar die het best beantwoordt aan uw noden en behoeften. Periodiek wordt er een brede verkenning uitgevoerd in de verzekeringsmarkt, om te onderzoeken of er betere oplossingen beschikbaar zijn. De identiteit en gegevens van de door Aon Belgium bvba geselecteerde verzekeraars kunnen u op aanvraag bezorgd worden.

V. Ombudsman

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij Aon Belgium bvba. (Aon Belgium bvba, Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen, Tav A. Pijnaker)
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeussquare 35. Tel + 32 2 5475871 & Fax +32 2 5475975 & www.ombudsman.as

AssurMiFID

Wanneer u op onderstaande link klikt, vindt u de informatiebrochure « MiFID en Twin Peaks II ».

Deze brochure heeft als doel u in te lichten omtrent de Belgische wet van 30 juli 2013 (ook wel AssurMiFID genaamd) die de MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) verplichtingen uitbreidt tot de verzekeringsondernemingen en de tussenpersonen waaronder de verzekeringsmakelaars.Link AssurMiFID